Nye medlemmer

Vi har stadig plads til medlemmer, så kom ned og hils på os.

HUSK BILLED-ID OG SYGESIKRINGSBEVIS!
Nye lovkrav kræver identifikation af vores medlemmer og gæster

Du kan komme ned og prøve om skydning er noget for dig to gange, før du endeligt beslutter dig for om du vil være medlem. Medlemskabet koster et beløb årligt, som dækker vedligeholdelse og nyindkøb.

Du køber ammunitionen løbende ved disken, og kan med fordel købe en hel æske, som vi opbevarer for dig.

Kontigent

Årlig, sæson, Aug - Juli:

Børn, ->14 år, 250 kr.
Junior, 15-17 år, 300 kr.
Efterfølgende søskende, 200 kr.
Voksen, 400 kr.

Ledsagermedlem, 0 kr.

Banevagt

Vi har altid to banevagter, som deler arbejdet:
Én som betjener disken, sælger ammunition, tager våben frem og
én som er banekommandør på skydebanen.

Banekommandørens anvisninger SKAL altid efterleves.


Det er typisk bestyrelsesmedlemmer, som er banevagter.
Alm. medlemmer kan også blive banevagter, såfremt de har lyst og kan godkendes.

Du kan altid spørge en af banevagterne, hvis du har spørgsmål til:

  • håndtering af våben og ammunition
  • sikkerhed
  • adfærd og omgangstone i foreningen.

Du kan se mere under punktet "Medlem"
eller kontakte formand Poul Bæk på formand@gauerslundskytteforening.dk / Tlf. 29 91 70 80

Ved indmeldelse:
Husk at udfylde SKV6 enten på papir (blanketten finder du her) eller vis dit Nem-ID

Elektronisk indmeldelsesblanket

Du kan melde dig ind i Gauerslund Skytteforening ved at udfylde indmeldelsesblanketten elektronisk (nedenfor) eller downloade den hér. Den kan afleveres på skydebanen eller scannes og sendes til kasserer@gauerslundskytteforening.dk.